Hei, kuntapäättäjä!

Senioreiden asuntotarve kasvaa monissa kunnissa. Ikääntyvälle väelle tarvitaan uudenlaisia, turvallisia ja laadukkaita senioriasumisen vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat omatoimisen elämän mahdollisimman pitkään. Eloisa on Pohjola Rakennus Oy:n senioritalokonsepti, josta moni kunta on löytänyt ratkaisunsa. Onko teidän kuntanne seuraava?

Palvelut
lähellä

Yhteisöllistä asumista

Muunneltavia ratkaisuja

Turvallista ja esteetöntä
asumista

Monta syytä valita Eloisa-senioritalot


1.
Eloisa-asukkaat pystyvät asumaan omatoimisesti pidempään omassa kodissaan, mikä siirtää palveluasumisen tai tehostetun palveluasumisen tarvetta myöhempään.


2.
Eloisa-konseptin yhteisöllisyyden myötä asukkaat tutustuvat toisiinsa, mikä luo turvallisuutta asumiseen sekä tuo konkreettista apua arkielämään. Tutkimusten mukaan yhteisöllisyys lisää sekä henkistä että fyysistä toimintakykyä. Yhteisöllisyys toteutuu mm. Eloisa-senioritaloissa olevien yhteisten kerhohuoneiden ja virkeän asukaskerhotoiminnan avulla.


3.
Eloisa-asukkaat käyttävät omakustanteisesti arki- ja hoivapalveluja mm. kotitalousvähennystä hyödyntämällä, mikä vähentää kunnan tuottamien palveluiden tarvetta.


4.
Kun Eloisa-asukkaat täyttävät kotihoidon myöntämiskriteerit, on asukkaille helppoa ja tehokasta tarjota palveluja esteettömissä asunnoissa senioritalossa, jossa asiakkaat asuvat lähellä toisiaan.


5.
Eloisa-asunnot ovat esteettömiä ja muunneltavissa. Tarvittaessa ne voidaan helposti muuttaa palveluasunnoiksi ilman kunnan investointeja. Näin kaupunkiin/kuntaan tulee lisää palveluasuntoja ilman julkisia investointeja


Eloisa-taloissa asukkailla on omanikäistä seuraa ja kerhohuoneet, joissa voi kokoontua yhteisen tekemisen merkeissä ja joihin paikalliset palveluntarjoajat voivat tuoda palveluitaan. Oman kodin ratkaisut joustavat, kun ikää tulee lisää. Esimerkiksi turva- ja apuvälineitä on mahdollista tuoda lisää tarpeen vaatiessa.


”Valkeakoskella on rakennettu yhteensä 84 Eloisa-asuntoa ja rakenteilla on toinen 37 asunnon Eloisa-talo. Ikäihmisten määrän kasvu edellyttää, että kaupungissa olisi enemmän toimivia, turvallisia ja esteettömiä asuntoja senioriväestölle. Haluamme näillä toimenpiteillä vahvistaa mahdollisuuksia asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään.”

VALKEAKOSKEN KAUPUNGINJOHTAJA
JUKKA VARONEN

”Korpilahdelle toteutettava Eloisa-hanke vastasi senioriasumisen tarpeisiin, on sopivan kokoinen ja osa Korpilahden keskustan kehittämistä. Pohjola Rakennus oli aktiivinen kunnan suuntaan ja tehtyjen selvitysten perusteella Korpilahdelta löytyi hyvä paikka senioriasumisen tarpeisiin. Eloisa-konseptissa parhaina puolina nähtiin yhteisöllisen asumisratkaisun tuominen keskelle Korpilahden taajamaa, jossa peruspalvelutkin ovat lähellä.”

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ
PAULA HARTMAN

”Halusimme vapaarahoitteista asuntotuotantoa Espoon keskukseen. Ennakkomarkkinoinnissa nyt olevan As. Oy Espoon Valapuiston tontin erinomainen sijainti liikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä sopi mielestämme hyvin Eloisa-konseptin mukaiselle hankkeelle.”

ESPOON KAUPUNGIN TONTTIPÄÄLLIKKÖ
JUSSI EEROLAINEN

”Vammalan kaupunki järjesti vuonna 2007 tontinluovutuskilpailuun, johon Pohjola Rakennus osallistui ja jonka yhteydessä yritys esitteli Eloisa-konseptiaan. Kaupungin tavoitteena oli tuolloin tehostaa maankäyttöä paikalla, jossa sijaitsivat jo valmiiksi sosiaali- ja terveystoimen ydinpalvelut. Tontinluovutuskilpailuun lähettämässään tarjouksessa Pohjola osoitti osaamisensa ja halukkuutensa toteuttaa juuri ikäihmisille ihanteellinen asuinympäristö.”

SASTAMALAN KAUPUNGIN TEKNINEN JOHTAJA
JORMA TUOMISTO

”Tuusulan kunnassa toteutettiin uudenlainen innovatiivinen julkinen hankinta vuosina 2012 – 2013. Hankinnan kohteena olivat hyvinvointipalvelukeskuksen konseptin suunnittelu ja toteutus sisältäen palvelutuotannon elementit sekä rahoitus- ja rakentamismallin. Hankinta toteutettiin kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Pohjola Rakennus valittiin toteuttamaan hyvinvointipalvelukeskuksen suunnittelu ja toteutus Eloisa-konseptilla. Hanke on vielä kesken, mutta käytettävissä olevan tiedon ja vastaaviin kohteisiin tutustumisen myötä voin suositella konseptia muille kunnille.”

TUUSULAN KUNNAN HALLINTO- JA KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ
PÄIVI KLAMI

Voit kysyä mistä tahansa Eloisaan liittyvästä yksityiskohdasta projektipäälliköitämme. Yhteystiedot löydät alta.